صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

تمــــــــــــام دنیـــا در آغوشـــت خــــلاصه شـــــــــده اســـــــــت …
کـــــــــــودکـــــــــانه
پنــــــــــــاه میـبـــــــــــرم …
بـــــــــه خلاصــــــــــه ی دنیــــــــــــــــا …


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ دو شنبه 20 شهريور 1391برچسب:,ساعت 13:52 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

 کـــــاش به خودمــــــان قـــــــول دهیـــــم

وقتـــی عاشق شــــویم کـــه "امـــاده ایم"

       نه وقــتــی کــــه "تــــنهائــــیـــم"
برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ دو شنبه 20 شهريور 1391برچسب:,ساعت 12:51 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

تنها بودن قدرت می خواهد ،

و این قدرت را کسی به من داد ،

که روزی می گفت تنهایت نمی گذارم…


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ شنبه 18 شهريور 1391برچسب:,ساعت 19:8 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

شب ها خوابم نمی برد…

از درد ضربات شلاق خاطراتت روی قلبـــــم

بی انصاف…

محکم زدی ،

جایش مانده است…


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ جمعه 17 شهريور 1391برچسب:,ساعت 11:56 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

خاطراتت صف کشیده اند !
یکی پس از دیگری …
حتی بعضی هاشان آنقدر عجولند که صف را بهم زده اند !
و من …
فرار می کنم
از فکر کردن به تو
مثل رد کردن آهنگی که …
خیلی دوستش دارم خیلی !


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ چهار شنبه 15 شهريور 1391برچسب:,ساعت 20:0 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

کلافه کرده ای مرا . . .
چرا همیشه لبخندهایت از نوشته های من زیباتر است؟


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ چهار شنبه 15 شهريور 1391برچسب:,ساعت 15:9 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

چرا بودنت راست و ریست نمـــی شود ؟!
من که تمام پازل های تنهایـــی ام را درست چیده ام . . .


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ سه شنبه 14 شهريور 1391برچسب:,ساعت 13:10 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

فکــر می کــردم
در قلب تــ ـــ ـــو
محکومم به حبــس ابد !!
به یکبــاره جــا خــوردم …
وقـــتی
زندان بان برســـرم فریاد زد:
هــی..
تــو
آزادیـــــ!
.
و صـــدای گامهای غریبهـــ ای که به سلـــول من می آمـــد


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ سه شنبه 14 شهريور 1391برچسب:,ساعت 12:57 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

من را زیر خاکستر جا گـــــذاشتـــــــی!!!
آهـــــــایـــــــــــــ.. .
با توام…
تــــــــــــــــــــــــ ـو یادتـــــ نـــرود!!!
من به خاطرتــــــــو
آتـــــــش گـــرفته ام….


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ دو شنبه 13 شهريور 1391برچسب:,ساعت 14:34 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

رویا هایی هست که هرگز تعبیر نمی شوند…

اما همیشه شیرین اند…

مثل رویــــای داشتن تـــــــو…

مثل غرق شدن من ،در بوسه های داغ و تب دار تــــــــو…


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ یک شنبه 12 شهريور 1391برچسب:,ساعت 14:49 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

 

 

روزگار نبودنت را برایم دیکته می کند…

و نمره ی من باز صفر می شود …

هنوز نبودنت را یاد نگرفته ام ….!!!!

 


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ جمعه 10 شهريور 1391برچسب:,ساعت 22:7 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

 

آرزوی خیلی ها بودم

از آن دست نیافتنی هایشان….

ساده اسیرت شدم که قدر ندانستی…!!!


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ جمعه 10 شهريور 1391برچسب:,ساعت 21:58 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

شیشه نازک احساس مرا دست نزن !

چندشم می شود از لک انگشت دروغ

آن که میگفت که احساس مرا میفهمد…

کو کجا رفت؟که احساس مرا خوب فروخت!!!


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ شنبه 4 شهريور 1391برچسب:,ساعت 22:9 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

تا دوباره دیدنت

این رختخواب را وارونه خواهم خوابید…

خیانت است به تو……!

سر بر کنار  خیالت گذاشتن….


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ جمعه 3 شهريور 1391برچسب:,ساعت 14:55 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

طعم سیب میدهد لبهایش

و من گناه کارترین حوای زمینم

بهشت همین جاست

در آغوش تو…

با لب های ممنوعه ات…


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ سه شنبه 31 مرداد 1391برچسب:,ساعت 21:2 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

نمی خواهم خاطره ی فردایم شوی!

امروز من باش

حتی لحظه ای……!


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ شنبه 28 مرداد 1391برچسب:,ساعت 1:17 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

هنوز هم صدقه هایم به نیت سلامتی توست…

 

هی….؟
معشوقه ی من….

 

سلامتی…؟؟؟!!!!


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ شنبه 28 مرداد 1391برچسب:,ساعت 1:13 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

هنوز هم ، حوالی خواب های

شبانه ام پرسه میزنی

 لعنتی !!

 دیر وقت است ، آرام بگـــــــیر

بُگذار یک امشب را آسوده بخوابم……


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ یک شنبه 22 مرداد 1391برچسب:,ساعت 16:50 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

کــاش تــوی ایــن جــاده یه تابلــو نصــب میکــردن

واســه دلخــوشــیم…!!

“” تــــــــو “”

دو کیــــلومــــتر…!


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ یک شنبه 22 مرداد 1391برچسب:,ساعت 16:22 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

مدام گفتی خیالت تخت من وفادارم

و من چه ساده لوحانه خیالم را تختی کردم

برای عشق بازی تو با دیگری…


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ یک شنبه 22 مرداد 1391برچسب:,ساعت 16:21 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

بی حس شده ام از درد !

از بغــض !

فقط گاهـی

خـط ِ اشکی …میسـوزانـد صـورتـم را


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ یک شنبه 22 مرداد 1391برچسب:,ساعت 16:19 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

معشوقـــــــــــــه ای پیـــــــــــدا کـــــــــــرده ام به نـــــــــــام روزگــــــــــــار !!!! ایــــــــــــن روزهــــــــــــا سخـــــــــــت مرا درآغــــــــــــوش خــــــــــویش به بـــــــــــازی گــــــــــــرفته اســـــــــــت !!!


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ یک شنبه 22 مرداد 1391برچسب:,ساعت 16:11 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

چــه دمــدمــے مـزاج شـده احـساســم
گـــاهـے آرام . . .
گـــاهـے بــارانـے . . .
چه بـے ثـبـاتــم بـے تـ ـ ـو!!!!


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ دو شنبه 16 مرداد 1391برچسب:,ساعت 17:13 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

هیچ نمی خواهم
یه تو
یه من
یه جا
کنار هم برای هم


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ دو شنبه 16 مرداد 1391برچسب:,ساعت 17:11 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

مدتـــهاســـت
دلـــم شـــروعــی تـــازه میخــــــواهــد
تــو بیـــــــا
مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن…


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ دو شنبه 16 مرداد 1391برچسب:,ساعت 17:9 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

در تَنـــــهایی هایم نیز به یاد تَوام
زیرا تَو تمام تَنـــــهایی هایم هســـتَی


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ دو شنبه 16 مرداد 1391برچسب:,ساعت 16:48 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

گــریان شده دلـــــم….
همچـــون دختـــرکـــی لجبـاز…
پا به زمین می کـــوبد…
تــــو را میـــخواهد….
فقط “تــــــــــــــــــو” را…


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ جمعه 6 مرداد 1391برچسب:,ساعت 17:44 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

میروی و من فقط نگاهت میکنم
تعجب نکن که چرا گریه نمیکنم بی تو
یک عمر فرصت برای گریستن دارم اما برای تماشای تو
همین یک لحظه باقی است
و شاید همین یک لحظه اجازه زیستن در چشمان تو را داشته باشم


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ جمعه 6 مرداد 1391برچسب:,ساعت 17:29 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

ایـن شــعرهـــا
بـــرونــد بــه جــهنّم
مــن فقــط
دیــوانـه ی آن لحــظه ام…
که قــــلبت…
زیــــر ســـرم
دسـت و پـــا بزند….


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ یک شنبه 25 تير 1391برچسب:,ساعت 16:44 نويسنده مهـ♥ـتاب |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

نیمکت با هم بودنمان تنهاست
من دل نشستن ندارم
تو دلیل نشستن باش !


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاريخ یک شنبه 25 تير 1391برچسب:,ساعت 16:36 نويسنده مهـ♥ـتاب |